Alex Gordon is returning to Kansas City on a four-year, $72 million contract.
Alex Gordon is returning to Kansas City on a four-year, $72 million contract. Thearon W. Henderson Getty Images
Alex Gordon is returning to Kansas City on a four-year, $72 million contract. Thearon W. Henderson Getty Images