Wichita State freshman Eric Hamilton scored eight points in 14 minutes on Saturday.
Wichita State freshman Eric Hamilton scored eight points in 14 minutes on Saturday. Fernando Salazar The Wichita Eagle
Wichita State freshman Eric Hamilton scored eight points in 14 minutes on Saturday. Fernando Salazar The Wichita Eagle