Kansas State will wear new basketball uniforms this season. (Courtesy Photo, Kansas State).
Kansas State will wear new basketball uniforms this season. (Courtesy Photo, Kansas State).
Kansas State will wear new basketball uniforms this season. (Courtesy Photo, Kansas State).
K-Stated

K-Stated

Kellis Robinett of The Wichita Eagle and The Kansas City Star takes you inside Kansas State sports.

First look at Kansas State's new basketball uniforms

September 22, 2015 05:20 PM