Kansas’ Naadir Tharpe his a shot against Oklahoma toward the end of their game against Oklahoma at Allen Fieldhouse on Monday night.
Kansas’ Naadir Tharpe his a shot against Oklahoma toward the end of their game against Oklahoma at Allen Fieldhouse on Monday night. The Wichita Eagle
Kansas’ Naadir Tharpe his a shot against Oklahoma toward the end of their game against Oklahoma at Allen Fieldhouse on Monday night. The Wichita Eagle