The Hyatt Regency Wichita hotel.
The Hyatt Regency Wichita hotel. The Wichita Eagle File photo
The Hyatt Regency Wichita hotel. The Wichita Eagle File photo