Kansas takes aim on White House

March 18, 2010 12:00 AM