Kansas State freshman Jevon Thomas drives to the basket past Iowa State guard Matt Thomas during the first half Saturday in Ames, Iowa.
Kansas State freshman Jevon Thomas drives to the basket past Iowa State guard Matt Thomas during the first half Saturday in Ames, Iowa. Associated Press
Kansas State freshman Jevon Thomas drives to the basket past Iowa State guard Matt Thomas during the first half Saturday in Ames, Iowa. Associated Press