Neo-Nazis march at Missouri Capitol

November 08, 2008 04:23 PM