Jacob Buhler takes Prairie Fire marathon

October 09, 2011 12:00 AM