Missouri voting glitch repaired

November 02, 2010 10:40 AM