KC bids for women's Final Four

June 04, 2008 3:38 PM