Egypt's Prime Minister Shafiq steps down

March 03, 2011 8:06 AM